PUASA RAMADHAN DAN KELEBIHANNYAPuasa dibulan Ramadhan tidak boleh ditetapkan begitu sahaja bahkan ia wajib diketahui melalui melihat anak bulan atau telah cukup 30 hari bulan sya'aban.
Sabda Rasulullah:
لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فإكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
Yang bermaksud : Jangan kamu mendahului puasa dan berbuka puasa sehari atau dua hari sebelum tiba bulan ramadhan dengan cara melihat anak bulan, jika tidak kelihatan maka hitunglah sehingga cukup 30 hari dalam bulan sya'aban.

Dan ketahuilah bahawa kefardhuan puasa dibulan Ramadhan telah difardhukan pada tahun kelapan hijrah, dan Rasulullah sallallahualaihiwasallam telah berpuasa bulan Ramadhan sebanyak 9 tahun dan wafat selepasnya.

Dan kewajipan berpuasa dikira sebagai satu kewajipan diatas semua orang Islam samaada alim ataupun jahil, maka barangsiapa yang mengingkari akan kewajipannya maka dia adalah kafir.
Adapun sesiapa yang tidak berpuasa tanpa uzur yang dibenarkan dan dia masih lagi beriktiqad akan kewajipannya maka tidaklah dikira kafir, tetapi disebut sebagai orang Islam yang maksiat dan tergolong dari kalangan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar., dan mengikut keadilannya Allah berhak mengazab mereka dengan azab yang amat pedih pada hari kiamat.

Ibadah puasa sama juga dengan ibdah-ibadah yang lain, yang wajib menyempurnakan syarat, wajib, fardhu, perkara-perkara yang membatalkan puasa.Maka tidak dapat tidak mengetahui dan memeliharanya adalah satu kemestian.

Syarat-syarat Wajib :

Adapun syarat-syarat wajip puasa iaitu satu kewajipan diatas setiap orang Islam yang baligh, beraqal, mampu berpuasa.

Maka tidak sah puasa orang kafir dan juga murtad (Murtad iaitu mereka yang dahulunya Islam kemudian mereka keluar dari Islam dan mereka adalah kafur)
Dan tidak sah puasa mereka yang datang haidh dan nifas dan jika mereka berpuasa juga dalam keadaan masih ada darah maka maksiat keatas mereka dan tidak sah serta menqhodakkan akan keduanya.(haidh atau nifas)

Dan tidak wajib berpuasa keatas kanak-kanak yang belum baligh, akan tetapi wajib keatas penjaganya menyuruh mereka berpuasa jika telah cukup umur kanak-kanak tersebut 7 tahun serta berupaya berpuasa, dan memukul kanak-kanak yang telah berumur 10 tahun jika dia tidak berpuasa dalam keadaan dia mampu, dan tidak wajib keatas mereka mengqhodokkannya jika ia tidak berpuasa.

Dan tidak wajib keatas orang gila berpuasa dan qodho, dan tidak wajib keatas orang sakit ( iaitu sakit yang akan merosakkan puasa tersebut ), dan juga orang yang bermusafir jauh akan tetapi keduanya wajib diqhodok

Dan jika dia berpuasa juga maka tetap sah akan tetapi jika menjadikan mudharat maka hukumnya haram keduanya.

Fardhu puasa :

Fardhu puasa ada 2: Niat dan menahan diri.

Maka adalah niat itu tempatnya didalam hati dan wajib menetapkan berlakunya niat tersebut pada waktu malam sebelum terbit fajar setiap hari pada bulan Ramadhan.
Walau seseorang itu berniat selepas matahari terbenam ( waktu maghrib ) sebelum datang keesokan harinya maka sah puasanya dengan niat tersebut.dan bukanlah menjadi syarat seseorang itu berulang-ulan niat selepas makan.

Dan turut wajib menetapkan niat berpuasa bulan ramadhan.dan inilah pegangan mazhab Syafie'.
Dan yang terbaik adalah seumpama berkata didalam hati :
نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعا لى
Sahaja Aku berpuasa pada keesokan hari bagi menunaikan kefardhuan Ramadhan pada tahun ini beserta keimanan dan meminta balasan kebaikkan kerana Allah ta'ala

Dan dibolehkan disisi mazhab Imam Malik seseorang yang berniat dengan sebulan penuh dengan syarat tidak dapat tidak mestilah berniat pada malam awal Ramadhan.
Seumpama niatnya : Sahaja aku berpuasa 30 hari dari bulan Ramadhan pada tahun ini. Kerana Allah ta'ala.

Menahan diri : Iaitu menahan diri dari makan, minum, memasukkan sesuatu benda dari bahagian kepala dan perut dan sebagainya dari tempat yang terbuka seperti mulut, hidung, qubul dan dubur.
Adapun sesiapa yang makan dan minum dalam keadaan terlupa walaupun banyak sekalipun tidak rosak akan puasanya walaupun juga ianya puasa sunnat.
Sabda Rasulullah:
من نسي وهو صا ئم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
Yang bermaksud: Sesiapa yang lupa dan dia dalam keadaan berpuasa maka dia makan atau minum maka sempurnakanlah puasanya kerana Allah telah memberikan makan dan minum kepada mereka.( Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary )

Dan wajib mereka menahan diri dari muntah iaitu contohnya memuntahkan dengan mengunakan tangan dan selainnya. Dan jika muntah tersebut keluar dengan sendirinya maka tidak terbatal puasa tetapi mesti membersihkan saki baki muntah yang berada didalam mulut dan diluar mulut.

Begitu juga wajib seseorang menahan diri dari jimak dan mengeluarkan mani dengan sendiri atau selainnya., adapun jika keluarnya mani dengan sendirinya seumpama berkhayal atau melihat perkara yang mendatangkan syahwat sehingga keluar air mani atau semasa tidur disiang hari tanpa datang padanya syahwat maka ianya tidak membatalkan puasa.

Begitu juga wajib menahan diri dari kekufuran dan tetap dalam Islam pada Ramadhan dan selainnya kerana kufur itu adalah sebesar-besar dosa dan kekufuran tersebut menghapuskan pahala amalan, maka hendaklah berterusan dengan keimanan bagi mereka yang berpuasa syarat bagi sah puasa keran kufur itu membatalkan puasa.

Kufur terbahagi kepada 3 :

Kufur iktiqadi, seperti beriktiqad sesungguhnya Allah itu jisim atau Allah berada ditempat atau Allah duduk diatas langit atau arasy atau menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk

Kufur perbuatan, seperti melempar mushaf ditempat yang kotor.

Kufur perkataan, seperti menghina Allah atau mana-mana Nabi Allah atau mana-mana malaikat, menghina kefardhuan solat atau puasa atau hukum-hukum agama.

Dan diantara perkara yang lain membatalkan puasa iaitu makan walaupun sebiji nasi atau meminum setitis air atau ubat. Begitu juga memasukkan sesuatu kedalam hidung atau mulut atau qubul atau dubur.Adapun jarum yang dimasukkan dikulit maka ianya tidak membatalkan puasa.
Dan rosak puasa tersebut bagi mereka yang hilang aqal sepanjang hari dari waktu pagi sehingga petang dan begitu juga bagi mereka yang datang gila walau sekejap.
Begitu juga bagi perempuan yang datang haidh atau nifas pada siang hari walaupun sebelum matahari terbenam.

Semoga puasa kita diterima oleh Allah dengan bertunjangkan dengan aqidah yang sebenar iaitu aqidah ahlus sunnah waljamaah diantaranya beriktiqad "Allah tidak menyerupai makhluk sama sekali..

PERBEDAAN AWAL-AKHIR RAMADHAN

 Bulan Ramadlan bulan penuh berkah, rahmat, dan ampunan Allah SWT sebentar lagi datang. Shaum atau ibadah puasa bulan Ramadlan adalah salah satu aturan Allah untuk mengantarkan kaum muslimin menjadi manusia bertaqwa (lihat QS. Al Baqarah 183).

Namun, sayang, dalam pelaksanaannya, Ramadlan yang sejatinya menjadi bulan ibadah sekaligus syi'ar kesatuan umat itu ternoda oleh seringkali berbedanya awal dan akhir Ramadlan. Perbedaan itu konon merupakan masalah lama yang acap kali terjadi di dunia Islam, antara satu negara dengan negara lain, bahkan satu kota dengan kota lain.

Namun di era globalisasi informasi dan canggihnya teknologi komunikasi ini, perbedaan itu mengusik nurani kita. Betapa siaran langsung sholat tarawih dari Masjidil Haram sepanjang bulan Ramadlon dapat diikuti oleh kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk di sini melalui RCTI! Tapi kenapa tak bisa diadakan siaran langsung informasi "rukyatul hilal" awal dan akhir Ramadlan? Padahal bulan sabit (hilal) yang menjadi obyek yang diamati guna menentukan masuknya bulan baru adalah bulan yang satu, ya bulan sabit yang itu-itu juga?

Dimana sebenarnya letak permasalahannya? Tulisan ini akan mengurainya dalam rangka menjaga kesatuan umat dan kesucian ibadah kita.

Rukyatul Hilal Penentu Awal Ramadlan dan Idul Fitri
Shaum Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha di samping merupakan ibadah yang mengatur hubungan seorang muslim dengan Rabb-nya, sesungguhnya juga merupakan salah satu fenomena yang menjadi syi'ar kesatuan umat Islam. Kaum muslimin wajib memulai puasa dan merayakan Idul Fitri secara serentak pada hari yang sama, semata-mata demi melaksanakan perintah Allah SWT yang telah mempersatukan mereka. Banyak sekali nash-nash yang menjelaskan hal ini. Misalnya, sabda baginda Rasulullah saw.:

“Berpuasalah kalian jika melihat hilal (bulan sabit), dan berbukalah (beriedul Fitri lah) kalian jika melihat hilal. Dan jika hilal itu tertutup debu dari (penglihatan) kalian, maka sempurnakanlah (genapkanlah) bilangan bulan Sya'ban itu tiga puluh hari.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

 “Sesungguhnya satu bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya (hilal). Dan jika hilal itu tertutup awan/mendung dari (penglihatan) kalian, maka perkirakanlah ia.” (HR. Bukhari)

Hadits-hadits Rasul ini mengandung pengertian (dalalah) yang jelas (sharih), bahwa sebab syar'i untuk mengawali Ramadhan adalah dengan melihat bulan sabit (ru`yatul hilal) untuk bulan Ramadhan. Demikian pula sebab syar'i untuk Idul Fitri adalah dengan melihat bulan sabit (ru`yatul hilal) untuk bulan Syawal. Ini seperti sebab pelaksanaan sholat zhuhur adalah tegelincirnya (zawal) matahari sebagaimana sabda Nabi saw.:

 “Jika matahari telah bergeser dari tengah-tengah langit, maka solatlah (zhuhur)” (lihat An Nabhani, As Syakhshiyyah al Islamiyyah Juz III/43).

Hisab sekedar membantu
Sebagian orang salah anggap bahwa dengan majunya ilmu hisab falaki (astronomi) maka kaum muslimin tak perlu merukyat untuk menentukan awal dan akhir Ramadlan. Bahkan mereka mememelintir kata rukyat dalam hadits tersebut sebagai “rukyat bil ilmi” yakni ilmu hisab. Tentu hal itu tak bisa dibenarkan karena tak ada indikasi (qorinah) yang menunjukkannya. Sehingga, perkataan Nabi SAW “Jika hilal tertutup awan/mendung dari (penglihatan) kalian”, artinya, jika kalian tidak melihat hilal dengan mata kalian (bi a'yunikum).

Adapun perkataan Nabi SAW maka perkirakanlah ia” bukan berarti merujuk pada perhitungan astronomi (hisab). Melainkan artinya adalah menyempurnakan bilangan bulan sebanyak 30 hari. Sabda Nabi saw:

“Dan jika hilal itu tertutup awan/mendung dari (penglihatan) kalian, maka sempurnakanlah (genapkanlah) bilangannya menjadi tiga puluh hari.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Jadi, hisab astronomi paling modern sekalipun tak bisa menjadi penentu awal dan akhir Ramadlan. Sebab, Allah SWT memerintahkan memulai puasa Ramadlan dan Idul Fitri berdasarkan rukyatul hilal. Dan aturan ibadah itu datangnya mesti dari Dzat Yang diibadahi (Al Ma'bud), muslim pun diperintahkan untuk terikat dengan hukum syara.

Kalau begitu, apa gunanya kemajuan ilmu astronomi bagi kepraktisan menjalankan ibadah Ramadlan?

Mengingat realitas perhitungan hisab modern (hisab haqiqiy tahqiqiy) kecil sekali kesalahan perhitungannya, yakni sebesar 2 detik dalam 4000 tahun, dan akurasinya pun diamati observer setiap bulan melalui peralatan canggih, juga terbukti . amat jarangnya kapal dalam navigasi tersesat, dugaan-dugaan akan gerhana bulan dan matahari yang tepat, maka perlu dipertimbangkan pengunaannya dalam membantu mencari posisi-posisi strategis untuk rukyat di seluruh dunia.

Peranan ilmu hisab sebagai alat bantu ini, lantaran secara riil ilmu hisab hanya dapat menentukan wujudnya hilal dan kemungkinan dapat terlihatnya hilal. Sebaliknya, hisab tidak dapat menetapkan terlihat atau tidaknya bulan. Tambahan lagi, seperti dinyatakan oleh para ahli astronomis, hisab tidak dapat mendeteksi iklim dan cuaca. Oleh sebab itu, betapapun akuratnya perhitungan hisab modern tetap saja tidak dapat dijadikan patokan tentang rukyatul hilal. Dia hanya sekedar membantu memudahkan rukyat, bukan malah menolak atau mementahkan rukyat.

Jadi, baik secara syar'iy maupun berdasarkan realitas, penentuan awal dan akhir Ramadlan tidak dapat tidak harus melalui penglihatan terhadap munculnya hilal (rukyatul hilal). Rasulullah saw. bersabda:

“Jika kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Dan jika kalian telah melihat hilal, maka berbukalah (beridul Fitri) kalian. Jika hilal tertutup awan/mendung atas (penglihatan) kalian, maka perkirakanlah ia.”

Perintah (amr) Rasulullah SAW dalam hadits-hadits untuk memulai puasa Ramadhan berdasarkan rukyatul hilal adalah perintah wajib (lil wujub), karena perintah tersebut adalah perintah untuk melaksanakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh firman Allah SWT :

“Karena itu barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa.” (QS. Al Baqarah : 185)

Perintah (amr) untuk berbuka puasa (beridul Fitri) berdasarkan rukyatul hilal adalah juga perintah wajib (lil wujub). Karena Rasulullah SAW telah melarang berpuasa pada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Mengingat larangan ini adalah larangan untuk melaksanakan yang mandub atau fardhu, maka perintah Rasulullah di dalam hadits “dan berbukalah (beridul Fitri) kalian jika melihat hilal” berarti adalah perintah wajib (lil wujub).

Satu Rukyat Untuk Kaum Muslimin Sedunia
Khithabusy Syari' (seruan Allah SWT) dalam hadits-hadits di atas ditujukan bagi seluruh kaum muslimin. Tak ada bedanya antara orang Syam dan orang Hijaz. Begitu pula tak ada bedanya antara orang Indonesia dengan orang Irak. Sebab, lafazh-lafazh dalam hadits-hadits tersebut bersifat umum. Dhamir jama'ah (kata ganti berupa wawu jama') yang terdapat dalam kalimat “berpuasalah kalian” (shuumuu) dan “dan berbukalah kalian” (wa afthiruu), tertuju untuk seluruh kaum muslimin. Sedangkan lafazh “melihat hilal” (ru'yatihi) adalah isim jinsi yang di-idhafat-kan (disandarkan) pada dhamir (kata ganti). Ini menunjukkan bahwa rukyatul hilal yang dimaksud, adalah ru`yat dari siapa saja, selama dia muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA :

“Bahwa seorang Arab Baduwi datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, 'Saya telah melihat hilal (Ramadhan).' Rasulullah saw. lalu bertanya, 'Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah?' Orang itu menjawab,'Ya.' Kemudian Nabi SAW menyerukan, “Berpuasalah kalian!” (HR. Abu Dawud, An Nasa`i, At Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Oleh karena itu, jika seorang muslim telah melihat hilal untuk bulan Ramadhan maupun Syawal, di manapun ia berada, maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk berpuasa ataupun berbuka (beridul Fitri). Tidak ada perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya, atau antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Sebab ru`yatul hilal oleh siapa saja dari kaum muslimin, merupakan hujjah bagi orang yang tidak melihat hilal.

Menolak rukyat lantaran beda negara?
Kinikaum muslimin hidup terkotak-kotak dalam berbagai bangsa dan negara. Setiap kepala negara menetapkan awal dan akhir Ramadlannya sendiri-sendiri tanpa lagi memperhatikan nash-nash syara'. Kalaupun mereka melihat pendapat fuqoha, nampaknya dijadikan sebagai dalil sekunder. Dalil primernya adalah kekuasaan mereka atas wilayah negara mereka, dan fanatisme mereka terhadap negara dan bangsa mereka. Padahal keterpecahan mereka dalam berbagai bangsa dan negara adalah hasil rekayasa imperialisme Barat. Bukan sekedar perasaan kebangsaan murni. Tengoklah bangsa Arab yang berpenduduk sekitar 220 juta terpecah dalam sekitar 20 negara? Kita di Indonesia prihatin atas gejala disintegrasi yang bisa memecah negara ini menjadi lebih dari 20 negara! Bukankah mestinya 1,5 milyar kaum muslimin ini mestinya hidup dalam satu naungan negara?!

Mengenai ikhtilaaful mathaali' (perbedaan mathla', yaitu tempat/waktu terbitnya hilal) --yang digunakan sebagian orang sebagai alasan (untuk berbeda dalam berpuasa dan beridul Fitri)— adalah merupakan manath (fakta untuk penerapan hukum) yang telah dikaji oleh para ulama terdahulu. Fakta saat itu, kaum muslimin memang tidak dapat menginformasikan berita rukyatul hilal ke seluruh penjuru wilayah negara Khilafah Islamiyah yang amat luas dalam satu hari, karena sarana komunikasi yang terbatas. Namun, kini fakta telah berubah. Malahan bila konsep terbitnya bulan (mathla) digunakan menjadi tidak logis.

Dalam konsep mathla, setiap daerah yang berjarak 16 farsakh atau 120 km memiliki mathla sendiri. Artinya, penduduk Jakarta dan sekitarnya dalam radius 120 km hanya terikat dengan rukyat yang dilakukan di Cakung, tapi terikat dengan hasil rukyat di Pelabuhan Ratu. Penduduk Surabaya dan sekitarnya hanya terikat dengan rukyat di Tanjung Kodok tanpa perlu terikat rukyat di Makassar dan seterusnya. Dengan konsep mathla' wilayah Indonesia yang jarak ujung Barat hingga ujung Timur sekitar 5200 km itu akan terbagi menjadi 43 mathla'.

Karena kesulitan itu, menurut KH. Sahal Mahfudz, NU pindah madzhab (intiqalul madzhab). Sayangnya tidak pindah ke madzhab jumhur, yakni satu rukyat untuk seluruh dunia., melainkan membuat 'madzhab' baru yakni wilayatul hukmi, yakni . penyamaan awal dan akhir Ramadlan diserahkan pada negara nasional masing-masing, Pertanyaan kita, apa landasan syar'i yang membolehkan wilayah kaum muslimin terpecah menjadi lebih dari 50 negara, yakni lebih dari 50 wilayatul hukmi? Bukankah Islam hanya mengajarkan satu wilayatul hukmi untuk seluruh dunia, yakni yang dipimpin oleh Imam Al A'zham, alias Khalifah! Rasulullah saw. bersabda:

“Jika dibai'at dua khalifah (kepala negara penguasa wilayatul hukmi), maka bunuhlah yang kedua (jika tak mau meletakkan jabatan)” (HR. Muslim).
Kapankah kita bersatu? .

Petua Awet MudaAmalan yang boleh dilakukan untuk mengekalkan muka supaya kelihatan muda dan berseri;
•Selepas bangun tidur, amalkan minum air suam segelas dan selawat sebanyak tiga kali. Amalkan setiap hari akan membantu muka anda berseri-seri dan kekal awet muda.

•Gunakan jari telunjuk kedua-dua belah tangan dan letakkan di dagu. Pusing-pusingkan jari ke pipi, pipi ke hidung dan seterusnya ke bahagian dahi. akukan setiap pagi disusuli dengan meminum air suam sebelum mengambil sarapan. Perlu diingat, jangan sesekali mengurut wajah dari atas ke bawah kerana ia akan mempercepatkan proses kedutan.


•Gambir ditimbuk sehingga halus. Kemudian campurkan dengan perahan air limau kasturi. Sapukan pada muka dan biarkan kering. Setelah itu, bilas dengan air. Lakukan setiap hari atau berselang-seli. Hasilnya kulit akan bertambah halus dan awet muda.

•Campurkan dua biji telur penyu mentah dengan air perahan dua biji limau kasturi, madu lebah pekat dan juga sebiji telur ayam kampung. Gaul hingga sebati. Sesudah itu, minum sehingga habis. Amalkan setiap pagi sebelum sarapan pagi.

•Pucuk gajus yang telah dibersihkan dimakan begitu sahaja sebagai ulam ketika makan nasi ataupun diminum air rebusannya.

•Makan daun pudina mentah setiap hari. Jadikan sebagai ulam ketika makan nasi. Amalkan selalu.

Dahaga Petanda Kekurangan Air
"Mengantuknya! Setiap kali selepas makan tengah hari mesti mengantuk. Kadangkala rasa tidak larat hendak buka mata. Rasanya bukan sebab tidak cukup tidur sebab tiap-tiap malam aku tidur nyenyak," rungut seorang rakan yang beberapa kali tersengguk-sengguk depan komputer.

Sememangnya, mengantuk selepas makan bukan disebabkan kurang tidur, sebaliknya ia menandakan kita dahaga dan badan tidak cukup air. Ramai tersilap menafsirkan keperluan badan terhadap air dengan rasa lapar.


Dahaga

Dahaga bukan petanda terbaik untuk memberitahu badan memerlukan air kerana sensitiviti terhadap dahaga semakin berkurang apabila umur meningkat, terutama pada orang tua. Badan kita hanya boleh mengawal keseimbangan air hingga satu peringkat tertentu.

Paras garam akan meningkat apabila simpanan air dalam badan berkurang. Otak akan mengesan perubahan keseimbangan ini dan memberi isyarat kepada buah pinggang untuk mengurangkan kehilangan air serta mencetuskan rasa dahaga.

Bagaimanapun, cetusan rasa dahaga ini berlaku lewat. Biasanya apabila kita berasa dahaga, badan sudah kehilangan kira-kira 2 cawan cecair badan. Kehilangan ini boleh menimbulkan pelbagai implikasi.

Penapis Seramik Mengandungi TULANG BABI !!! - Bagaimana untuk Memeriksanya?

Penapis Seramik Mengandungi TULANG BABI !!! - Bagaimana untuk Memeriksanya?

Ramai para pengguna Islam tidak menyedari tentang fakta bahan Seramik yang banyak digunakan di dalam kebanyakan alat sistem penapis air yang terdapat di pasaran. Bahan Seramik ini biasanya terdapat pada bahagian pertama mana-mana sistem penapis air. Ia berfungsi untuk menyaring bahan lumpur, lumut, mikro-organisma dan bahan-bahan cemar yang besar sebelum melalui proses penyaringan berikutnya.

Akan tetapi satu hakikat yang perlu disedari oleh kesemua pengguna Islam ialah banyak bahan Seramik yang ada di pasaran diperbuat dari bahan ‘Tulang Haiwan’ yang dihancurkan, diproses secara mampatan serta dibentuk seperti tiub untuk dipasang pada katrij sistem penapis air. Fakta kedua yang lebih menakutkan ialah ada juga bahan ini diperbuat dari tulang babi. Ramai jurujual sistem-sistem penapis air pun tak tahu tentang fakta ini.


Mudah, tetapi ianya perlu diperiksa sebelum sistem itu dipasang di rumah anda dan sebelum memasukkan air ke dalam system tersebut. Buka alat katrij Seramik tersebut dan gosok sedikit dengan jari anda. Jika anda lihat ada serbuk putih pada jari anda, bermakna ianya diperbuat dari Batu. Akan tetapi, jika ianya terasa agak licin & sukar untuk mengeluarkan serbuk padanya, maka kemungkinan besar ianya adalah diperbuat dari Tulang. Bahan tulang ini efektif, murah & mudah didapati di dalam pasaran. Oleh yang demikian, banyak syarikat pengeluar alat penapis air ini menggunakannya.

Cubalah renungkan, hampir 90% alat penapis air di pasaran negara kita adalah diimport terutamanya dari negara-negara Timur seperti Taiwan & Jepun. Malah produk bahan penapis yang datang dari negara2 Barat pun menggunakan bahan-bahannya yang diproses di China & Taiwan.

Jadi, dengan ini perlulah kita berhati-hati dan pandai memilih produk yang bersih dan

AIR TELAGA ZAM ZAM

Air Telaga Zam-Zam
Telaga Zamzam (atau Zamzam Well, atau Zamzam; B. Arab: زمزم) ialah telaga biasa yang terletak di dalam Masjidil Haram di Makkah, hampir dengan Kaabah, tempat paling suci dalam Islam.
Telaga zam-zam merupakan satu-satunya sumber air bersih dari bawah tanah di Mekah satu ketika dahulu. Umat Islam sangat mengambil berat tentang air zamzam ini untuk air wuduk dan perubatan.

Isi kandungan
* 1 Sejarah
* 2 Maklumat fizikal
* 3 Air zamzam kini
* 4 Air zamzam dijual
* 5 Pengurusan air zamzam

Sejarah

Umat Islam percaya telaga zam-zam dibina oleh Siti Hajar isteri kedua Nabi Ibrahim a.s dan ibu kepada anak Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ismail.Siti Hajar dan anak kecilnya Nabi Ismail kehausan di kawasan gurun kering kontang . Lantaran itu Siti Hajar berlari anak 7 kali antara bukit Safa dan Marwa untuk mendapatkan air untuk anak kecilnya itu. Allah menghantar malaikat Jibrail untuk mengeluarkan air suci dari tengah-tengah padang pasir itu. Lokasinya ialah tempat Nabi Ismail menghentak-hentak kaki dan menangis. Siti Hajar mengepong kawasan mata air itu dengan batu-batu dan memanggil zamzam yang bermaksud ‘kepung air’. Ketika itu Mekah belum ada penduduk.

Datuk Nabi Muhamad s.a.w bernama Abdul Muttalib telah menjaga, mengurus dan menjaga keselamatan satu-satunya sumber air di kota Mekah zaman pra Islam.
Perkataan “zamzam” dipercayai berasal daripada ungkapan “zomk-zomk” bermakna “berhenti mengalir” – yang diluahkan oleh Siti Hajar dalam percubaannya menakung air yang berhamburan keluar.

Menurut hadis, Abu Tharr Al-Ghifari, sahabat Nabi Muhammad S.A.W, berkata semasa beliau mula-mula tiba di Mekah pada zaman permulaan Islam, beliau hidup dengan meminum air zamzam selama sebulan.
 sunting] Maklumat fizikal
Telaga zamzam dalamnya 30 meter sahaja dan kedalaman air hanya 3.32 meter. Dapat bayangkan. Ada beberapa punca mata air di bawah 13 meter.
Ujian mengeluarkan air pada kelajuan 8000 liter/second selama tempoh 24 jam menunjukkan paras air surut dari para 3.23 meter kepada 12.72 meter dan kemudian 13.39 meter selepas itu. Paras air kembali normal ke paras 3.9 meter selepas 11 minit.

Air zamzam kini
Semasa ibadah umrah dan haji, para jemaah telah meniru larian Siti Hajar dari Safa ke Marwa sebanyak 7 kali yang dikenali ebagai ibadah Sae’i. Air zamzam dapat mengubat penyakit mental. Jenazah yang meninggal dunia dimandikan dengan air zamzam. Jabatan Geologi Arab Saudi telah membuat kajian tentang cara pengurusan air zamzam dan menambah jumlah air bagi menampung keperluan jemaah semasa menunaikan haji, membawa balik untuk saudara-mara dan pelbagai tujuan lain. Kajian menunjukkan air zamzam mengandungi pelbagai mineral seperti kalsium, magnesium dan fluorida.

Air zamzam dijual
Air zamzam dijual dalam botol
Kerajaan Arab Saudi yang menjaga bumi Hijaz and Mekah melarang air zam daripada dieksport. Air zamzam hanya boleh dibotolkan dan boleh didapati di kebanyakan negara kini. Air zamzam yang dibotolkan ini tidak lagi 100 % tulen, telah dicampurkan dengan air sumber lain atau mungkin telah tercemar.Ada yang mengambil kesempatan dengan menjual pada harga yang tidak munsabah.

Pengurusan air zamzam

Air zamzam asli tidak boleh dieksport secara sah dari Arab Saudi untuk dijual secara komersial. Oleh itu jemaah mengisi botol dan bekas air mereka untuk dibawa pulang serta diagihkan kepada sanak saudara. Setiap jemaah dihadkan membawa lima gelen (kira-kira 20 liter).
Tempat mengambil air zamzam berhampiran Masjidil Haram mempunyai dua bahagian. Bahagian pertama dilengkapi 14 pili yang boleh digunakan secara percuma oleh orang ramai manakala yang kedua pula dipasang pili tiga kali ganda daripada jumlah itu dan dikendalikan oleh syarikat swasta berlesen yang mengenakan sedikit bayaran untuk mengisi botol dan tong air jemaah.

Biasanya syarikat ini mengenakan bayaran hanya SR10 untuk botol 10 liter untuk keselesaan jemaah dari berebut-rebut. Kaedah ini lebih baik dan jarang yang berani menipu.
Namun akhbar Arab News melaporkan ahli “zamzam mafia” yang terdiri dari orang Mynamar, Bangladesh dan Afrika beratur di pili awam sejak awal pagi. Mereka lengkap dengan tong dan ambil masa lama. Sedangkan jemaah lain menyediakan tong kecil sahaja. Mereka tidak rasa bersalah melakukannya dan merupakan rezeki halal bulan Ramadan.

Ada yang merungut kerana air zamzam yang dibeli tidak tulen atau telah dicampur dengan air lain.

AIR MINERAL ATAU AIR MINUMAN??Difference between mineral water bottle or drinking water bottle? Kalau korang tengok gambar atas pun dah tahu mengenai ape kan? ianya mengenai cara untuk membezakan antara air minuman dan air mineral. Oleh kerana sekarang banyak sangat syarikat wat kluar air minum nih..dah macam2 jenama kalau kat Malaysia ni.

Mudah sahaja untuk bezakan antara air mineral semulajadi atau air minuman biasa. Ini perbezaan yang telah dipersetujui oleh semua pembekal dan persatuan pembuat air botol minuman Malaysia. Air mineral semulajadi ialah air minuman yang berpunca dari air bawah tanah yang telah ditapis. Ianya boleh dikenali dengan warna tudung botol yang berwarna kecuali putih. Bagi air minuman biasa yang berpunca dari air paip yang ditapis dengan bermacam cara, ia boleh dikenal dengan warna tudung botol yang berwarna putih.

So, yang sebelah kiri gambar adalah air minuman dan sebelah kanan ialah air mineral semulajadi..So makesure choose the right one when you want to buy either mineral water or just drinking water.

TIPS MEMILIH PENAPIS AIR – KRITERIA YANG PATUT DIPERTIMBANGKAN

TIPS MEMILIH PENAPIS AIR – KRITERIA YANG PATUT DIPERTIMBANGKAN

Terdapat banyak produk penapis air di pasaran. Sebagai pengguna, kita perlu bijak dalam membuat sebarang pilihan agar produk penapis air yang dipilih mampu memenuhi keperluan di samping memberikan nilai pulangan yang terbaik dan memuaskan . Apakah kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum pengguna memilih produk penapis air yang ingin digunakan di kediaman masing-masing? Berikut adalah beberapa kriteria yang boleh dan perlu dipertimbangkan:-

1. HalalProduk penapis air yang halal perlu diutamakan kerana produk ini digunakan untuk menapis air yang kita minum, masak dan adakalanya digunakan untuk mencuci sayur-sayuran @ buah-buahan.

2. KualitiKualiti air yang dihasilkan daripada penapis air merupakan faktor kedua terpenting dalam memilih sesuatu produk penapis air. Ini kerana sesetengah produk hanya menapis bendasing atau kotoran yang kelihatan. Sesetengah produk pula hanya menghasilkan air yang bersih tetapi tidak mengandungi sebarang zat dan mineral yang diperlukan untuk kesihatan tubuh badan. Untuk mendapatkan faedah kesihatan yang maksimum, pilihlah produk penapis air yang bukan sahaja menghasilkan air yang bersih tetapi mengandungi pelbagai zat dan mineral yang bukan sahaja mampu menyihatkan tubuh badan tetapi mampu membantu dalam merawat/menyembuhkan pelbagai penyakit yang berkaitan.

3. Harga
Harga juga memainkan peranan yang sangat penting dalam pemilihan produk penapis air. Bergantung kepada kualiti air yang dihasilkan, produk penapis air boleh dibeli dengan harga semurah puluhan ringgit, beberapa ratus ringgit hingga mencecah harga lima ribu ringgit. Adakalanya sesuatu produk diwar-warkan dengan harga ribuan ringgit tetapi setelah diberi diskaun, harga yang ditawarkan hanya mencecah ratusan ringgit. Perkara ini banyak mendatangkan keraguan dan pertanyaan daripada pengguna. Sekiranya produk ini benar-benar berkualiti, mahal dan berharga ribuan ringgit mengapa apabila diberikan diskaun harganya hanya ratusan ringgit. Adakah harganya sememangnya murah dan ini merupakan promosi yang hanya ingin mengelirukan pengguna?

3. Kemudahan dan kaedah pembayaranSesengah produk penapis air perlu dibeli secara tunai. Sesetengah produk pula menawarkan bayaran ansuran bulanan tetapi apabila dikira jumlah bayaran yang perlu dibayar melebihi harga produk asal. Sesetengah produk pula boleh dibeli secara ansuran tanpa faedah tetapi memerlukan bayaran ansuran melalui kad kredit. Sekiranya berkemampuan, pengguna boleh membeli secara tunai atau jika tidak pilihlah produk yang menawarkan kaedah pembayaran ansuran yang lebih mudah tanpa sebarang faedah.

4. Harga Katrij dan Penyelenggaraan
Semua produk penapis air memerlukan penukaran katrij bergantung kepada katrij yang digunakan. Sesetengah katrij produk penapis air mencecah harga sehingga empat ratus ringgit. Harga yang tinggi ini akan membebankan pengguna di dalam jangka masa panjang kerana produk ini akan digunakan secara berterusan. Sesetengah produk pula memerlukan kos tambahan iaitu kos upah penyelenggaraan/penukaran yang perlu dibayar secara tahunan atau setiap kali penukaran katrij dijalankan. Untuk penjimatan, pilihlah produk yang harga katrijnya berpatutan dan tidak membebankan. Adalah lebih baik sekiranya penukaran katrij dilakukan oleh penjual tanpa sebarang caj tambahan. Selain memudahkan pengguna, pengguna tidak perlu bersusah payah atau merasa risau sekiranya mereka tidak mempunyai sebarang kemahiran teknikal dalam melakukan penukaran katrij.

5. Servis Selepas Jualan
Servis selepas jualan sememangnya penting kerana terdapat ramai pengguna produk penapis air yang memilih untuk membeli produk penapis air yang baru kerana tidak tahu di mana hendak membeli/ mengganti katrij yang telah lama apabila penjual sedia ada tidak dapat dihubungi atau tidak lagi menjalankan perniagaan yang sama. Pengguna juga biasanya terlupa tentang jadual penyelenggaraan/penukaran katrij sekiranya tidak diingatkan oleh penjual/stokis atau syarikat penapis air sendiri. Oleh yang demikian, pilihlah syarikat produk penapis air yang menawarkan khidmat servis selepas jualan yang memuaskan.Sebagai contoh, pembeli mempunyai beberapa alternatif untuk menyalurkan sebarang masalah yang dihadapi sama ada kepada penjual, syarikat penjual atau pun kepada agen-agen/rakan niaga yang lain. Lebih bagus lagi sekiranya syarikat penapis air menyimpan maklumat pembeli dan sentiasa memaklumkan kepada pengguna tentang informasi terkini dan keperluan menukar katrij apabila tempoh yang ditetapkan telah hampir tiba.

KEPERLUAN AIR

KEPERLUAN AIRAir juga merupakan makhluk Allah yang bernyawa. Dengan keizinan daripada-Nya, ia mampu menyembuh dan memudaratkan seseorang, kerana dalam Islam ada kaedah-kaedah tertentu yang menggunakan air, untuk mengubati penyakit. Air boleh didefinasikan sebagai cecair yang terbentuk daripada dua bahagian hidrogen dan satu bahagian oksigen. Secara geografinya, air yang digunakan oleh manusia berpunca daripada air hujan.

Firman Allah di dalam Al Quran:

"Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman"
Surah al Anbia' : 30

Satu daripada tips kesihatan dan kecantikan yang selalu kita dengar ialah amalan meminum air yang banyak. Biasanya, pengambilan air dikaitkan dengan kelembapan dan kesegaran kulit. Dengan meminum banyak air bersih ia dapat membantu membuang toksin dalam badan, menjaga kesihatan kulit dan juga membantu membakar kalori dalam badan.

Air adalah komponen kimia badan yang secara purata merangkumi 60 peratus daripada berat badan. Bagaimanapun, sering timbul persoalan berapakah jumlah air yang diperlukan tubuh kita sehari? Betulkah setiap orang dewasa memerlukan air antara 8-12 gelas sehari.

Formula berikut boleh dijadikan panduan kepada keperluan air dalam badan kita:

Berat badan/ = Jumlah air yang kita perlu dalam sehari
30 hari

47 kg/ = 1.5 liter
30 hari

Hasil kajian daripada America Collage of Sport of Medecine menunjukkan bahawa kekurangan air didalam badan seseorang boleh menyebabkan kepada keadaan berikut:

>Kekurangan air sebanyak 1% tubuh menyebabkan anda berasa haus.
>Kekurangan air sebanyak 2% menyebabkan wajah anda menjadi pucat.
>Kekurangan air 3% akan membuat anda tidak bermaya untuk melakukan sebarang aktiviti harian.
>Kehilangan 4% air akan menyebabkan ketahanan otak menurun hingga 30% dari kemampuan optimal.
>Kekurangan 5% air akan menyebabkan fungsi mental anda akan terganggu pada saat tidur.
>Kehilangan 10% boleh membawa maut.

Oleh yang demikian, air yang bersih adalah amat penting kepada tubuh badan kita bagi mengekalkan tahap kesihatan dan kecerdasan.

Risiko Minum Air RO dakam Jangka Masa Panjang

 

 Risiko Minum Air RO Dalam Jangka Masa Panjang


Air RO dan air suling mungkin bersih daripada kotoran dan bendasing yang lain, namun menurut doktor, air tersebut dapat menjejaskan kesihatan individu yang bergantung sepenuhnya pada air tersebut dalam jangka waktu yang panjang.

Mengapa doktor mengatakan demikian? Menurut doktor, air RO dan air suling tidak mengandungi mineral seperti kalsium dan magnesium yang amat diperlukan oleh badan. Proses pembersihan air RO dan air suling bukan sahaja menghapuskan elemen negatif dalam air, namun proses tersebut turut menghapuskan mineral yang terkandung dalam air. Justeru, pergantungan sepenuhnya pada air tersebut sudah tentu menjejaskan kesihatan peminumnya.

Tuntasnya, air tanpa khasiat samalah seperti air "mati". Oleh itu, pilihlah air yang ditapis atau diproses tanpa menghilangkan khasiat yang terkandung dalam air. Bagi yang prihatin terhadap kesihatan diri, air yang mengandungi alkali sudah tentu menjadi pilihan utama bagi meneutralkan asid yang terhasil daripada makanan yang dimakan.

Walau apa-apapun, pilihan terletak di tangan anda. Tepuk dada tanya selera!

Untuk maklumat lanjut sila baca artikel yang saya salin dan tampal di bawah ini: :
[AO] DRINKING distilled and reverse osmosis (RO) water for long periods can be detrimental to your health, so warns Dr Andy Sun, a senior doctor from National Taiwan University Hospital.

In Brunei recently to conduct two health seminars on cancer prevention and immunology, Dr Sun took time off his busy schedule to provide an exclusive interview to The Brunei Times, with the topic revolving around water quality.
"Many people have the misconception that 'pure' water is very healthy, but besides being clean, the water is not exactly that healthy for the human body," said Dr Sun.

According to Dr Sun, distilled and RO water are bad water choices as they lack the minerals that the human body requires.

Minerals in water, especially calcium and magnesium ions, are crucial for human body and are known to protect the body system from harmful elements.

Dr Sun commented that studies had already been carried out long ago by ex-Soviet Union scientists on different types of water, namely, water with different levels of "hardness".

To explain simply, water with 100 milligrams of calcium and 100 milligrams of magnesium per litre will have a "hardness" of 200.

Tests were conducted on water with hardness of zero (distilled or RO water), 50, 100, 250, 500, 1,000, and the results revealed that distilled or RO water are the worst, followed by a water "hardness" of 1,000, 500, then 250.

It was said that water with "hardness" of about 150 to 200 is best for the human body.

"After a long period of drinking distilled and RO water, it not only affects one's growth and development, you can also be overcome by fatigue easily," said Dr Sun.

"The process of making the water 'pure' does clear the water of harmful elements, but the problem is it also clears away the useful elements that our body needs."

Asked on what remedies anyone has if he or she usually only get to drink distilled or RO water, Dr Sun replied that these people should counter the problem by taking multi-vitamin pills.

"The vitamin pills should solve their problem, but preferably, they should still try to drink better water." - Chua Guan Cheong

KEBURUKAN AIR OSMOSIS BERBALIK(RO WATER).


RO(Reverse Osmosis) Water atau air osmosis berbalik sebenarnya tidak baik untuk diminum. Saya nak kongsikan pengetahuan tentang keburukan air osmosis berbalik a.k.a RO Water. Semoga bermanfaat bagi semua pembaca di blog ini.


1.TIDAK MENGANDUNGI SEBARANG ZAT

Air R.O adalah air paling kosong. Dikenali juga sebagai air mati. Memang bersih dan bebas daripada kuman tetapi tidak membawa manafaat kepada keperluan kesihatan kita. Kita hendak keluarga kita minum air yang berzat, bukannya air kosong.

2.TIDAK ADA ELEKTROLIT MINERAL (AMAT BERBAHAYA!!!)

Apabila sesuatu air tidak ada elektrolit mineral, ia amat cepat menyerap radikal bebas daripada makanan yang masuk ke dalam badan kita. Radikal bebas memang kita ketahui merupakan penyebab utama pelbagai penyakit berbahaya di dunia ini. Radikal bebas ini pula akan digunakan di mana sahaja air itu sampai. Jika air itu digunakan di otak, maka radikal bebas akan ke otak. Kalau air itu beroperasi di jantung, paru-paru, buah pinggang, usus-usus dan lain-lain, maka ke situ jugalah radikal bebas tadi akan beroperasi sama. Alangkah bahayanya!

3.MELEMAHKAN SISTEM PERTAHANAN/ IMUN BADAN

Oleh kerana air R.O tidak ada sebarang zat, maka apabila ia masuk saja ke dalam tubuh, ia juga akan menyerap/ mencuri zat-zat yang ada dalam tubuh kita. Hukumnya sama seperti gula biasa yang kita gunakan. Oleh kerana ia tiada sebarang zat/ nutrien, maka ia akan mencuri zat daripada badan kita sebaik sahaja ia masuk ke dalam badan. Ini amat berbahaya terutamanya kepada orang yang telah sedia sakit. Sudahlah sakit, akan kehilangan zat pula. Air RO amat bahaya jika diberikan kepada mereka yang sakit. Hentikan hari ini juga.

4.TIDAK ADA MINERAL

Mineral sangat penting untuk tubuh badan kita. Sebab itu Allah menjadikan semua air tawar di dunia ini mengandungi mineral dan hidup pada zaman yang lampau. Oleh kerana dunia semakin tercemar, maka takungan air mineral hidup ini hanya tinggal 5 tempat sahaja di seluruh dunia . Cuba fikirkan? mengapa kerajaan tidak membenarkan air RO yang dibotolkan dilabel sebagai air mineral- mesti ditulis sebagai air minuman sahaja? Mengapa? Ini kerana air mineral sangat tinggi nilainya dan mesti sah sumbernya, barulah boleh dilabel sebagai air mineral.

Maklumat ini saya dapat setelah membuat pencarian di internet. Anda boleh juga baca versi orang puteh punya di Wellsphere, ArticaleBase dan Demineralised water.

Jika anda nak minum air, saya nasihatkan minumlah air mineral. Minum air nano hidrogen lebih baik kerana bukan sahaja air ini bermineral malah mengandungi anti-oksida yang tinggi dan beralkali. Kalau tak mampu beli penapis air M6, cukuplah sekadar membeli air mineral atau nano hidrogen di vending machine M6 berdekatan tempat anda.

Keputusan di tangan anda sama ada mahu meneruskan minum RO water atau tidak. Saya hanya menyampaikan.

Perkara yang diharamkan dalam perniagaan Perkara yang diharamkan dalam perniagaanPerkara yang diharamkan dalam perniagaan
 
Sungguhpun aktiviti perniagaan dianjur dan digalakkan dalam Islam, ia tidak bermakna manusia bebas menentukan tatacara perniagaan tanpa ada prasyarat yang mesti dituruti. Bagi menjamin kemaslahatan manusia terjamin dan terpelihara, Islam telah mengharamkan beberapa perkara dalam aktiviti pernigaan. Antara perkara yang dilarang dalam aktiviti perniagaan ialah:
 
1. Riba.
 
Riba merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Orang yang menyatakan riba adalah halal akan menjadi kufur dan terkeluar dari Islam, kerana riba adalah salah satu dari dosa besar yang wajib dielakkan oleh seorang muslim yang disebutkan secara jelas dalam al-quran dan sunnah tentang pengharamannya.
 
Dimaksudkan dengan riba ialah sebarang tambahan dalam barangan tertentu (ribawi) dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh. Di dalam surah al-Baqarah, ayat 289 dirakamkan bahawa Allah dan rasul memerangi pemakan riba. Firman Allah, mafhumnya:Wahai orang-orang yang beriman! bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu, jika benar kamu orang- orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba itu), maka ketahuilah kamu: akan adanya peperangan dari Allah dan RasulNya, (akibatnya kamu tidak menemui selamat). dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (dengan yang demikian) kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. (Surah al-Baqarah: 289).
 
Dalam menjalankan aktiviti perniagaan, amalan riba hendaklah dielakkan sepenuhnya. Peniaga yang baik dan diredhai Allah SWT ialah peniaga yang mampu berniaga dengan berpandukan peruntukan syarak, bebas dari sebarang bentuk riba sama ada dalam mendapatkan modal, membuat simpanan, membuat pelaburan dan seumpamanya.
 
2. Memeras ugut dan megambil harta dengan cara yang batil
 
Islam juga mengharamkan perbuatan memeras ugut serta tindakan megambil harta orang lain dengan cara yang batil (salah). Megambil harta orang lain dengan cara yang batil dan salah ini boleh berlaku dalam pelbagai cara dan bentuk seumpama mencuri, merompak, menipu, memperdaya, judi dan seumpamanya. Sekiranya seseorang berkeinginan kepada barangan dan sesuatu yang berharga pada milikan orang lain maka ia boleh mendapatkannya melalui jalan perniagaan yang bebas dari sebarang unsur yang dianggap sebagai cara yang salah dan batil.
 
Pengharaman perbuatan seumpama memeras ugut dan megambil harta orang lain dengan cara yang batil ini, jelas disebutkan dalam sural al-Nisa ayat 29 mafhumnya:  (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu).
 
Ibnu Kathir dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa  Allah SWT melarang hambanya yang beriman dari memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil iaitu dengan pelbagai perbuatan yang tidak syarie seumpama riba, judi dan seumpama dengannya dari pelbagai jenis helah yang menjuruskan kepada riba (Ibn Kathir, Ismail bin Umar bin Kathir al-Qurasyi al-Dimashqi, Tafsir al-Quran al-azim, Dar Thibah Lil Nashr wa al-Taizi’, 1999/1420H, jld.2, hlm.268).
 
3. Menipu dan bersumpah bagi melariskan barangan.
 
Dalam keghairahan mempromosi dan menarik pelanggan, pelbagai cara dan strategi dibuat dengan tujuan melariskan barang jualan. Sungguhpun perbuatan itu dibolehkan, namun sebagai perniaga yang beriman mereka sewajarnya tidak alpa dan lupa bahawa Islam melarang sebarang bentuk penipuan dalam pernigaan. Menipu ialah melakukan suatu helah untuk kepentingan diri sendiri dan memudharatkan orang lain.
 
Pelbagai cara penipuan boleh berlaku dalam aktiviti perniagaan seperti memalsukan tandatangan, menjual barang tiruan dengan harga yang mahal dan menipu pelanggan dengan iklan-iklan yang palsu.
 
Termasuk juga dalam perbuatan menipu ialah perbuatan bersumpah dengan nama Allah dengan tujuan melariskan barang jualan seperti menyatakan “demi Allah, barang ini adalah paling murah dijual di kota ini dan saya hanya menjual harga modal sahaja” sedangkan hakikat yang sebenar adalah sebaliknya.

‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَرَّ عَلَى ‏ ‏صُبْرَةِ ‏ ‏طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا  ‏فَنَالَتْ ‏ ‏أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَال َأَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ‏ ‏مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. أي : من غش فليس على دينيى الكامل. رواه مسلم

Maksudnya:
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah melalui setimbunan makanan (yang dijual) seraya memasukkan tangannya ke dalam timbunan makanan tersebut dan mendapati jari-jemarinya basah. Rasulullah SAW bersabda, apakah semua ini wahai pemilik makanan? Lelaki itu menjawab; makanan ini telah ditimpa hujan wahai Rasulullah SAW.  Seraya Rasulullah bersabda: kenapa tidak kamu jadikan yang basah itu disebelah atas makanan agar manusia dapat melihatnya, barang siapa yang menipu maka ia bukan dari agamaku (yang sempurna).

‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ‏أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏‏إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ ‏ ‏يَمْحَقُ. أيْ: فأن كثرة الحلف فى البيع قد يؤدي ألى  رواج السلعة إلا أنه بعد ذلك إلى  يُزِيل الْبَرَكَتها.

 Maksudnya:
Diriwayatkan oleh Abi Qatadah al-Anshari, sesungguhnya ia telah mendengar rasulullah SAW bersabda, awas kamu dari banyak bersumpah dalam berniaga. Sesungguhnya (kadang kala) banyak bersumpah dalam berniaga boleh melariskan barangan akan tetapi selepas itu ia akan menghilangkan barakahnya.
 
Berpandukan kepada dua hadis ini, sebagai peniaga yang beriman dan berpegang teguh kepada ajaran agama ia hendahlah mengelak dari sebarang bentuk penipuan dan banyak bersumpah dalam keghairahan melariskan barangan jualan dan mendapat keuntungan daripadanya.
 
4. Rasuah.
 
Rasuah juga merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Ia boleh berlaku dalam pelbagai bidang termasuklah dalam aktiviti perniagaan. Sesetengah orang beranggapan rasuah/ duit kopi/ duit under-table ini adalah satu kemestian dalam perniagaan. Ini kerana pada mereka dengan rasuah ia boleh membantu mengenali orang-orang penting, membantu mendapat projek dan peluang pernigaan yang lebih luas, memudahkan perjalanan projek dan dapat juga membantu memudahkan after sale servis yang dijanjikan. Pendek kata tiada apa yang tidak dapat dilakukan jika dihulurkan dengan sedikit wang ringgit.
 
Setengah mereka berselindung dengan menukarkan istilah rasuah itu dengan kata-kata lain seperti pertolongan/ bantuan/ hadiah/ sedekah dan seumpamanya. Sememangnya rasuah jauh berbeza dengan sedekah dan hadiah. Rasuah adalah pemberian yang dibuat bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah atau bukan dengan cara yang sebenar. Sedekah pula adalah pemberian yang dibuat dengan tujuan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT semata-mata, sedangkan hadiah pula adalah pemberian yang dibuat dengan tujuan mempereratkan lagi ikatan silatul rahim dan kasih sayang.
 
Rasuah kadangkala membawa keuntungan yang berlimpah, namun mesti diingat bahawa ia juga akan menghakis keberkatan dalam perniagaan, bahkan mereka akan mendapat laknat daripada Allah SWT. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah,Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.

Maksudnya:
Dari Abdullah bin Amru katanya, Rasulullah SAW bersabda Allah SWT melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah.
 
Gejala rasuah dalam semua situasi dan kondisi termasuk dalam menjalankan aktiviti perniagaan adalah dilarang sama sekali dalam Islam dan merupakan perbuatan haram lagi tercela. Sebagai peniaga yang beriman, perbuatan terkutuk ini hendaklah dihindari agar keberkatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat dapat dikecapi oleh semua.
 
5. Memonopoli barangan (ihtikar).
 
Perbuatan memonopoli barangan keperluan awam juga adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Monopoli barangan keperluan sepeti gula, beras, minyak dan seumpamanya biasanya dibuat para peniaga agar barangan keperluan berkurangan dipasaran dan hasilnya harga barangan tersebut dapat dinaikkan dan boleh dijual dengan lebih mahal. Dengan itu, perniaga akan mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Perbuatan terkutuk ini adalah dilarang dalam Islam kerana ia menyebabkan kemudharatan dan kesulitan kepada masyarakat awam, khususnya golongan miskin dan mereka yang berpendapatan rendah.  Dalam satu hadis Rasullah SAW bersabda; 

عن معمر أن النبي (ص) قال: " من احتكر فهو خاطئ" . أى: فهو بعيد عن الحق والعدل. رواه مسلم.

Maksudnya:
Dari Ma’mar bahawa Rasulullah SAW bersabda; Barang siapa memonopoli barangan (ihtikar) maka ia telah melakukan kesalahan. Yakni ia telah tersasar jauh dari perkara yang sebenar dan keadilan.
 
Menurut Ibn Taimiah dan muridnya Ibn Qayyim, antara bentuk monopoli yang diharamkan juga boleh berlaku dengan cara para perniaga bersepakat antara satu sama lain bagi menjual barangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran.
 
Hikmah diharamkan perbuatan monopoli ini adalah bagi menolak kemudaratan atau kesulitan terhadap masyarakat umum. Para fuqaha telah berijmak pendapat bahawa sekiranya seseorang mempunyai makanan yang tidak ada pada orang lain; sedangkan orang lain sangat memerlukannya, maka dalam situasi seumpama ini diharuskan bagi pemerintah untuk memaksa pemilik makanan tersebut supaya menjual makanan yang berada dalam simpanannya. Tujuannya adalah bagi menolak kemudaratan terhadap masyarakat. (Al-Banhawi, Mohd Abdul fattah, Fiqh al-Muamalat Dirasah al-Muqaranah, Jamiah al-Azhar, Tanta, 1999, hlm. 223)
 
6. Larangan mengurangkan kadar sukatan dan timbangan.
 
Dalam keghairahan mencari keuntungan dalam perniagaan, Islam menuntut para perniaga bersikap amanah dan tidak mengaburi mata pelanggan dengan pelbagai helah seperti mengurangkan kadar timbangan dan sukatan. Perbuatan seumpama ini adalah dilarang dan tercela dalam Islam. Termasuk juga dalam kategori tidak menyempurnakan sukatan dan timbangan ini, perbuatan mengurangkan kualiti dan kuantiti sesuatu barangan.
 
Bagi menunjukkan hina dan tercelanya perbuatan menipu dalam sukatan dan timbangan ini,  Allah SWT telah menemplak peniaga yang berbuat demikian di dalam surah al-Mutaffifin 1-3, mafhumnya:Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan), Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup, dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.
 
Terdapat banyak ayat yang memerintahkan agar disempurnakan sukatan dan timbangan dalam aktiviti pernigaan. Antaranya firman Allah dalam surah al-Isra’ ayat 35, mafhumnya: dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik (kesannya bagi kamu di dunia) dan sebaik baik kesudahan (yang mendatangkan pahala di akhirat kelak). Dalam surah al-Rahman ayat 9, Allah SWT berfirman, Maksudnya: dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang.
 
Semua ayat tersebut memerintahkan agar disempurnakan timbangan dan sukatan. Bahkan dalam surah al-Isra’ tersebut, Allah SWT turut menjanjikan kesan dan kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat bagi mereka yang berbuat demikian. Namunpun demikian, wajar diingatkan bahawa sekiranya perintah dan suruhan ini tidak diendahkan, ia boleh menyebabkan turunnya bala dan azab Allah SWT, sebagaimana berlakunya terhadap penduduk Madyan, kaum nabi Syuib.
 
7. Larangan membeli barangan yang dicuri, diragut atau dirampas tanpa hak.
 
Sebagaimana dijelaskan bahawa Islam sangat menggalakkan sebarang bentuk aktiviti perniagaan. Namun demikian, Islam melarang dan menegah sama sekali sebarang bentuk transaksi jual beli yang melibatkan barangan curi, ragut dan seumpamanya, kerana ia adalah sebahagian dari bentuk tolong-menolong kepada dosa dan permusuhan, bukannya kepada kebaikan dan ketakwaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من اشترى سرقة ، وهو يعلم أنها سرقة ، فقد شرك في عارها وإثمها »

Maksudnya:
Diriwayatkan Abi Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahawa baginda bersabda: Barang siapa membeli barangan curi, sedang ia mengetahui barang itu adalah dicuri, maka ia telah berkongsi sama (dengan pencuri) pada aib dan dosanya.
 
Masalah ini adalah sama dengan keadaan orang yang menjual anggur kepada pembuat arak, atau menjual senjata kepada orang yang ia tahu akan menggunakannya untuk memudharatkan orang Islam. Jual beli dalan situasi seumpama ini adalah haram kerana ianya seumpama menolong ke arah berbuat dosa dan permusuhan. Perihal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW: 

‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏يَقُولُ ‏قَالَ رَسُول ُاللَّهِ‏ ‏صَلَّى اللَّه ُعَلَيْه ِوَسَلَّمَ ‏ ‏لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا ‏ ‏وَمُبْتَاعَهَا ‏ ‏وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Maksudnya:
Ibnu Umar berkata: "Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat arak, peminum, penghidang, penjual, pembeli, pemerah, meminta agar ia diperah, pembawanya dan orang yang ia dibawa kepadanya”

عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلاحِ فِي الْفِتْنَةِ

Maksudnya:
Dari Imran bin Husain, “Sesungguhnya Rasulullah melarang menjual senjata ditengah berlangsungnya fitnah (perselisihan)”
 
Seumpama itulah juga, haram dan berdosanya perbuatan menjual apa-apa barangan yang membawa kepada kerosakan akhlak dan membantu kepada tersebar luasnya perkara yang keji dan hina seumpama fitnah dan sebagainya.
 
8. Haram menjual najis.
 
Telah berlaku Ijma’ dikalangan fuqaha tentang haramnya sebarang bentuk perniagaan barangan yang najis pada zatnya seperti arak, babi, anjing, bangkai dan seumpamanya. Islam mengharamkan sebarang bentuk perniagaan barangan najis ini kerana ianya boleh mendatagkan mudarat dan kerosakkan dimuka bumi.

‏عن ‏جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏يَقُولُ سَمِعْت ُرَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ عَامَ الْفَتْح ِإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ ‏ ‏حَرَّمَ بَيْع َالْخَنَازِيرِ وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ وَبَيْعَ الْخَمْر ِوَبَيْعَ الْأَصْنَامِ

Maksudnya:
Dari Jabir bin Abdullahkatanya, ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun pembukaan kota Mekah, sesungguhnya Allah SWT dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli babi, bangkai, arak dan patung berhala.